2018

Newsletter Evropské rady pro sčítání ptáků; EBCS | fotografie kulíka říčního

Náchodský deník 16.8 | fotografie čejky chocholaté doplňující článek o Josefovských loukách 

Ptačí svět 3/2018 | fotografie doplňující článek o Josefovských loukách

EISA PHOTOGRAPHY MAESTRO | 3.místo v národním kole

Příroda 5-6/2018 | otištění snímku exmoorských koní jako foto čísla

CZECH NATURE PHOTO | nominace na Nejlepší fotografii české přírody (skokan skřehotavý)

CZECH NATURE PHOTO | výstava snímku kalouse ušatého

OASIS PHOTO CONTEST | Výběr snímku hlemýždů do užšího výběru RAW kategorie. 

Příroda 3-4/2018 | otištění snímku slípky zelenonohé

NATIONAL GEOGRAPHIC |  snímek nutrie říční, PHOTO OF THE DAY 10.2.2018

SMITHSONIAN MAGAZINE (USA)| fotografie sysla obecného, PHOTO OF THE DAY 25.1.2018

2017

SMITHSONIAN MAGAZINE (USA)| fotografie nutrie říční, PHOTO OF THE DAY 31.12.2017

Naše Příroda 6/2017 | fotografie ježka západního

Ptačí Svět 4/2017 | titulní strana a prezentace autora

CEWE Českém křížem krážem | ocenění fotografie ježka západního ve finálním kole soutěže

CEWE Our World is Beautiful | ocenění 3 snímků v soutěži

1655Gallery, Los Angeles (USA) | výstava fotografie hlemýždů 

CZECH NATURE PHOTO | otištění fotografie užovky obojkové v katalogu provázející soutěž

CZECH NATURE PHOTO | výstava 5-ti snímků v rámci soutěže

Příroda 9-10/2017 | otištění snímku malých lysek 

Příroda 7-8/2017 | otištění snímku užovky obojkové

Příroda 5-6/2017 | otištění snímku májky fialové jako foto čísla

Naše Příroda 3/2017 | titulní strana časopisu (snímek hlemýžďů)

2016

Příroda 5-6/2017 | otištění snímku agamy sp. ze Srí Lanky

Příroda 3-4/2016 | otištění snímku malé slípky zelenonohé jako foto čísla

2015

Ocenění 2 snímků a umístění se na  2. a 3.místě ve finálovém kole fotosoutěže Královské Botanické Zahrady v Edinburghu v kategorii Wildlife